IMG_6596_2

Evangelisch

Evangelisch

De Stichting Emmanuel is een Evangelische stichting. Wij hebben respect voor alle overtuigingen, maar staan ook voor onze eigen overtuiging. Wij willen het “goede nieuws” op een niet veroordelende manier uitdragen door raakvlakken met onze maatschappij te creëren, omdat wij de mensen in onze leefomgeving willen helpen.

Evangelie
Evangelie betekent ''goede boodschap''. Het woord komt uit het Grieks. Eu=Goed en Angèlion= Boodschap. Het evangelie is dus goed nieuws! In het evangelie staan verhalen over het leven van Jezus Christus.