remi-walle-86579-unsplash_3

Wat wij doen

Wat wij doen

Doelstelling
Wij hebben als doel ‘een positieve sociale en maatschappelijke bijdrage leveren aan een samenleving, waarin ieder mens meedoet en van betekenis is, en het bevorderen van het Evangelie in woord en daad met gebruikmaking van alle daartoe geëigende middelen’.

Missie
De missie van de Stichting Emmanuel is verwoord in onze mission statement:

Wij zijn een Educatief Maatschappelijk Meetingpoint met Activiteiten in een Nieuw Evangelisch Leercentrum

Activiteiten
De activiteiten van de stichting zijn vooral gericht op:

  • verrichten, bevorderen en ondersteunen van geestelijk -, sociaal – en maatschappelijk werk
  • faciliteren van maatschappelijke activiteiten en diensten evenals faciliteren van evangelieverkondiging met daarvoor benodigde ruimte(n) en andere stoffelijke middelen
  • in eigendom verwerven of huren van gebouwen, ruimten en andere stoffelijke middelen om die aan te bieden voor bedoelde activiteiten
  • het geven van charitatieve hulp.